Wie zijn Tori en Aite?

Tori

Degene die de oefening uitvoert zoals die is voorgedaan door de leraar. Soms ook vertaald als: ‘ de verdediger’ wat niet altijd accuraat is omdat de Tori ook aanvallen uitvoert, meestal om bewegingen uit te lokken bij de Aite. In plaats van de term Tori wordt ook wel de term Nage gebruikt wat letterlijk ‘werper’ betekent.

Aite

Aite wordt vaak vertaald als ‘de aanvaller’ wat net als bij de Tori als ‘de verdediger’ niet altijd accuraat is.

De rol van Aite is belangrijk omdat de Aite mede de moeilijkheidsgraad van de oefening voor de Tori bepaalt. De mate waarin de Aite meebeweegt, regeert op de bewegingen van de Tori en/of een aanval uitvoert zoals bedoelt, kan bepalend zijn voor de uitvoering van de oefening door de Tori. Beweegt de Aite te veel mee dan strooit hij zand in de ogen van de Tori door net te doen alsof de Tori de oefening beheerst (toneelspel). Werkt de Aite te veel tegen of doet hij andere bewegingen dan afgesproken is dan frustreert hij de oefening van de Tori. In beide gevallen werkt dit averechts op het doel van de oefening namelijk de persoonlijke ontwikkeling van beide. De Aite dient dus altijd de grens op te zoeken van deĀ  vaardigheid van de Tori door niet meer mee te bewegen dan nodig is om de Tori te laten oefenen. En toch eerlijk te zijn over de effectiviteit van de uitgevoerde oefening door b.v. te laten zien/merken waar de zich Tori nog kan ontwikkelen. Bij een ideaal uitgevoerde oefening door de Tori heeft de Aite het gevoel dat hij de hele oefening uit balans is en geenĀ  mogelijkheid heeft om zich te herstellen. De Aite is, net als de Tori, bezig met aikido en zal ten alle tijden letten op zijn Ki no nagare (vloeiende beweging), Shisei (houding) en Ma ai (eigen veiligheid) en deze proberen te behouden.

In veel krijgskunsten wordt ook de term Uke gebruikt om de trainingspartner aan te duiden. De termen Uke en Aite betekenen echter niet hetzelfde. Uke betekent letterlijk: ‘de ontvanger’. Een Uke ondergaat de oefening van de Tori gelaten terwijl de Aite een trainingspartner is die actief meewerkt aan de ontwikkeling van het aikido van beide trainingspartners.