Wat is aikido?

Aikido is een moderne krijgskunst met als doel jezelf te veranderen tot een beter mens. De redenering van de grondlegger van aikido, O-sensei Morihei Ueshiba, was dat er slechts één gevecht bestaat dat de moeite waard is om gevochten te worden, namelijk het gevecht met jezelf. Dit houdt in dat de weg die je met aikido kiest is er één is van 8 keer vallen en 9 keer opstaan. Bovendien verklaart het waarom competitie en sportieve elementen als harder, sneller, sterker, verder en beter in aikido niet voorkomen.

Aikido is toegankelijk voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht of conditie! Mannen en vrouwen van elke leeftijd beoefenen aikido met elkaar. Het verschil in ervaring en de diversiteit maakt dat er van elkaar geleerd kan worden. De technieken in aikido zijn soepel en bestaan uit spiraalvormige bewegingen. Omdat aikido een krijgskunst is, is het essentieel dat de lessen in een veilige omgeving en vaste structuur plaatsvinden. Onze dojo is zo’n plek waar je wekelijks aan aikidolessen kunt deelnemen.

Wil je meer weten over aikido, kijk dan in mijn Aiki-blog voor aikido wetenswaardigheden en verdieping of als je het echt wilt ervaren, kom dan meedoen met een of meerdere proeflessen.