Vechtsport of krijgskunst

Vaak wordt mij de vraag gesteld of aikido zoiets is als judo of jiu jitsu. Mijn antwoord is dan “nee”. Vrijwel meteen daarna volgt dan de vraag waarin aikido dan verschilt van andere vechtsporten. Uit deze vragen is...

Continue reading