Regels voor aikido training

Morihei Ueshiba had aanvankelijk geen regels op schrift gesteld voor het beoefenen van aikido. Toch bleven zijn leerlingen er bij herhaling om vragen. Uiteindelijk wilde O-Sensei van het gezeur af en schreef in een paar minuten de volgende regels op die in het aikido gerespecteerd moeten worden. Uiteraard is het onderstaande een vertaling van de oorspronkelijke Japanse tekst:

  1. Bij Aikido wordt in een enkele slag over leven en dood beslist, dus de studenten moeten zorgvuldig de aanwijzingen van de leraar volgen en geen strijd aanbinden om te bewijzen wie de sterkste is.
  2. Aikido is de weg waarbij men leert om met meerdere aanvallers tegelijk om te gaan. Leerlingen moeten zichzelf trainen om niet alleen alert te zijn aan de voorkant, maar aan alle kanten, ook aan de achterkant.
  3. De training moet altijd in een plezierige en blije atmosfeer plaatsvinden.
  4. De leraar onderwijst slechts een klein gedeelte van de krijgskunst. De veelzijdige aanwendingsmogelijkheden kunnen door de leerling zelf worden ontdekt door onophoudelijke oefening en training.
  5. Bij de dagelijkse training begint men eerst met lichte lichaamsbewegingen en dan gaat men over naar een intensievere training. Forceer nooit iets onnodig en doe niets onnatuurlijk. Wanneer deze regel wordt opgevolgd, kunnen ook oudere mensen trainen in een plezierige en blije atmosfeer en ze zullen zich niet bezeren.
  6. Het doel van aikido is geest en lichaam te trainen en eerlijke en oprechte mensen voort te brengen. Daar alle technieken van persoon op persoon worden doorgegeven, is het niet raadzaam ze zomaar willekeurig te laten zien aan anderen. Dit kan ertoe leiden dat ze door straatvlegels worden gebruikt.

Wil je meer weten over de regels en afspraken in mijn dojo? Ga dan gauw naar de lijst met de dojo etiquette.