Hoe meer je zweet ten tijde van vrede, hoe minder je bloedt ten tijde van oorlog.