Het vereist uiterlijke moed om te sterven. Het vereist innerlijke moed om te leven.