De reis van 1000 mijlen begint met een enkele stap.