Alleen diegenen die onafgebroken oefenen, valt vooruitgang ten deel.