Traditioneel aikido; één meester – een dojo

Aikido beoefening vindt plaats in de dojo. Letterlijk betekent dojo dan ook, de plek waar de weg wordt beoefend. Bij traditioneel aikido geeft de meester (sensei) zijn aikidolessen door aan zijn leerlingen (uchideshi).

De meester van de dojo is op zijn beurt ook zelf leerling in de dojo van zijn meester. Er is daarmee dus sprake van een overdrachtslijn van meester op leerling die begint bij de oprichter – O sensei Morihei Ueshiba. Het traditioneel aikido is feitelijk de overdracht van de meester op zijn leerlingen. Dit betekent dat in geen geval en op geen enkel niveau de overdracht van aikido afhangt van een structuur buiten de meester. Zoals bijvoorbeeld door een staat, federatie, bond, … enz.

De meester van de dojo is net als een kunstenaar, een gids van een hoge berg, een kapitein van een schip. Hij is als enige in staat om te bepalen welk onderricht hij doorgeeft en welke plaats (graden) hij zijn leerlingen geeft.

De overdrachtslijn van meester op leerling van Aikido School Kinonagare. Van links naar rechts: O-sensei Morihei Ueshiba, Nobuyoshi Tamura, Alain Peyrache, Theun Jelsma

Theun Jelsma is volgens het traditioneel aikido de meester en dojohouder van Aikido School Kinonagare. Daarnaast is hij op zijn beurt sotodeshi (uitwonende leerling) van Alain Peyrache Sōke ISTA (International School Traditional Aikido).

In zijn dojo wordt Theun bijgestaan door zijn uchideshi’s:

Marcel Heijboer


Robin van MourikFerdynand Zwijnenburg