Een dojo is GEEN sportschool

Veel mensen, waaronder ook aikidoka’s, kennen niet het verschil tussen een dojo en een sportschool. De verwarring is al gauw compleet doordat aikido in de praktijk vaak in een gymzaal of sportzaal wordt beoefend. De associatie met sport is dan al gauw gemaakt, maar de schijn bedriegt.

‘Do’ betekent weg, en ‘jo’ betekent plaats. Het woord dojo betekent daarom letterlijk de plaats waar men de weg leert. Omdat aikido tegengesteld is aan sport, is een dojo ook tegengesteld aan een sportschool.

Een voorbeeld:
Door het betalen van je contributie bij een sportschool, geeft dat je het recht op training. Feitelijk de crème de la crème van de consumptiewereld. Bij een dojo werkt dit net andersom. Als je geïnteresseerd bent in aikido, vraag je de leraar of je zijn of haar lessen mag volgen. De leraar bepaalt wie welkom is op zijn les en wie lid mag worden van de dojo. Een van de voorwaarden van het dojo lidmaatschap is het tijdig voldoen van het lidmaatschapgeld. Met andere woorden door het betalen van het lidmaatschapgeld bij een dojo toon je slechts je bereidheid om lessen te volgen.

Vergeet dus nooit dat je als gast bij je leraar op bezoek bent in zijn dojo. Je gedraagt je dan ook als een gast in plaats van een consument. In mijn dojo staat de deur voor iedereen (vanaf 12 jaar) open om binnen te komen en een proefles te volgen.