De betekenis van de aikido kanji

Kanji tekens zijn eigenlijk ideogrammen, dit wil zeggen dat hun betekenis een rechtstreeks verband heeft met het teken zelf (denk bijvoorbeeld aan onze verkeersborden). Het Japanse schrift heeft zijn wortels in het Chinese schrift, een groot deel van de tekens is nog steeds identiek, al neigt men er in Japan toe om de tekens wat te vereenvoudigen. Daarom is het soms ook gemakkelijker om de oorspronkelijke betekenis van een teken uit het respectievelijke Chinese teken af te leiden.

Het schriftteken Hito (人) is een van de zogenoemde radikalen, eenvoudige symbolen, waaruit tal van complexere ideogrammen worden gevormd.  De radikalen zijn dus eigenlijk tekeningen die hun betekenis uitbeelden. Hito stelt bijvoorbeeld een bewegende mens voor dat wil zeggen een levende mens. Volgens dezelfde analogie zijn de complexere tekens eigenlijk een soort stripverhaal; de betekenis ervan is een gevolg van de betekenis van de componenten. Evenzeer kan men AI KI DO opsplitsen in de verschillende tekens en hun betekenis doorgronden.

Ai

ai_kanji Ai wordt gevorm door de drie tekens: hito (人), ichi (一) en kuchi (口). Zoals hierboven vermeld stelt hito de mens voor en wel meer specifiek een zich bewegende mens. Volgens Aziaten komt stilstand namelijk overeen met de dood. Hito beweegt en leeft. Volgens een meer abstracte benadering herkent men twee elkaar tegenwerkende energien (these, antithese) die een nieuwe, gemeenschappelijke weg (synthese) vinden. Ichi is het getal één. Kuchi stelt een grens voor, daardoor ontstaat er een “binnen” en een “buiten”. De betekenis van het teken is een mond. De mond is bij mensen de overgang tussen het innerlijke en de buitenwereld en wel in twee richtingen. Met onze voeding brengen we iets van buiten naar binnen en via onze stem brengen we het gesproken woord van binnen naar buiten. Ai staat dus voor de mens, waarvan de innerlijke en uiterlijke componenten een geheel vormen, en die op die manier in harmonie met zichzelf en de buitenwereld leeft.

Ki

ki_kanjiKi behoort tot één van die tekens waarvan het Chinese teken beter de oorspronkelijke betekenis weergeeft. Ueshiba gebruikte het Chinese teken, alhoewel het gebruik van het vereenvoudigde teken gangbaar was. Ki wordt samengesteld uit Ki (气) en Kome (㐅). Daarbij staat Ki voor damp of stoom, wat ook staat voor energie (met een beetje fantasie herkent men wolken en een bliksem). Kome staat voor rijst, men herkent de aardbodem en een plant met wortels en bladeren.  Wanneer men het belang van rijst, zonder twijfel het belangrijkste en levensnoodzakelijke voedingsgewas in Azië, voor ogen houdt is het eenvoudig te begrijpen hoeveel betekenis aan deze Ki-energie gegeven wordt. Volgens Koichi Tohei staat kome ook voor een uitbreiding naar alle acht windrichtingen vanuit een centrum (zoals een windroos). Ki, in zijn samengestelde vorm, staat voor een sterke, zich bewegende energie die voor het leven van het grootste belang is.

Do

do_kanjiDo bestaat uit hashiru (⻌) en kubi (首). Hashiru staat voor vooruitgaan, vloeien, bewegen, zich ontwikkelen. Kubi betekent hoofd of hals.  Het is hetzelfde teken als in tekubi-osae; deze techniek (yonkyo) werkt op een bepaald punt op de arm (’hand-hals’).  Dat we in ons leven, onze vooruitgang en ontwikkeling (hashiru) als hoogste (kubi – het hoofd bevindt zich bovenaan het lichaam) principe aanvaarden is de betekenis van Do.