Aan- en afwezigheid

In het aikido en in onze dojo staat het leren van elkaar centraal. Het is onmogelijk aikido te leren in je eentje. Je hebt minimaal één, maar liever zo veel mogelijk verschillende trainingspartners nodig om aikido te leren. Je...

Continue reading

Vechtsport of krijgskunst

Vaak wordt mij de vraag gesteld of aikido zoiets is als judo of jiu jitsu. Mijn antwoord is dan “nee”. Vrijwel meteen daarna volgt dan de vraag waarin aikido dan verschilt van andere vechtsporten. Uit deze vragen is...

Continue reading

Aikido leren door te doen

Japan heeft, door haar adoptie van de ethiek van Confucius, een leven lang leren als een verplichting gesteld voor iedereen in de samenleving. In het Confuciaans denken staat persoonlijke ontwikkeling en geestelijke perfectie dan...

Continue reading

Aikido stages

Over het fenomeen “stage” wordt zeer verschillend gedacht. Mijn visie op stages is als volgt: Een stage is op de eerste plaats een aikido les waarbij de leraar op bezoek komt bij zijn leerling(en). Veelal heeft deze...

Continue reading

Welkom op mijn Aiki-blog

Welkom op mijn Aiki-blog. Hier vind je wetenswaardigheden over aikido en de dojo. Schroom niet om je reactie te plaatsen bij de berichten. Overigens de foto hierboven van een vierkant, driehoek en cirkel is één van de bekendste...

Continue reading