De leraar van de leraar

Alain Peyrache, Shihan diploma van de Aikikai So Hombu Dojo in Tokyo Japan (wereldcentrum van het aikido) en ex-nationaal verantwoordelijke voor techniek in Frankrijk, heeft al meer dan 50 jaar internationale ervaring in het doorgeven van zijn onderricht.

In 1964 startte hij zijn onderricht in aikido. Hij richtte zich van meet af aan naar de grootste Japanse experts, de leerlingen van Meester Ueshiba, stichter van de aikido. In 1967, op 17-jarige leeftijd, wordt hij, na een blessure van zijn toenmalige leraar, verantwoordelijk voor de dojo en moet hij zichzelf onderrichten. In die tijd studeert hij ook Chinese geneeskunde en filosofie. Elk weekend doorkruist hij Europa om te trainen met de leerlingen van O Sensei, die in Frankrijk en Europa op doortocht zijn.

In 1970 sticht hij zijn eigen dojo. Onder toezicht van Tamura Shihan treedt hij ook toe tot het directiecomité van het ACFA, later van het UNA. Als regionaal technisch gedelegeerde en lid van de nationale commissie van graden en de commissie van onderwijs leidde hij toen veel van de huidige Franse leraren en begeleiders op.

In 1982, na een geschil met de Judo federatie, zet hij zich als nationaal technisch verantwoordelijke ten volle in om het FFLAB op te richten. Hij gebruikt daarvoor zijn diepgaande kennis over de federatie, die hij in zijn voordeel gebruikt om de ware geest van de praktijk te ontwikkelen. Hij weigert het voorzitterschap van de nationale commissie van graden, ondanks het aandringen van Tamura, en blijft trouw aan de geest van de traditionele dojo.

Samen met het succes van de FFLAB steekt ook het opportunisme de kop op. De aikidoka’s kiezen vaak de makkelijkste weg, de politici krijgen meer zeggenschap dan de beoefenaars, de federaties doen onvermijdelijk het tegendeel van wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Hij stelt dan ook vast dat al zijn inspanningen voor een traditioneel aikido voor niets zijn geweest. Getrouw aan zijn eigen integriteit neemt hij ontslag en onderwijst in zijn eigen dojo’s een aikido zonder compromissen.

Deze retraite van 4 jaar, begin jaren ’90, is voor hem een openbaring. Met zijn heldere kijk op aikido wordt hij een voorbeeld voor talloze Europese leraren die ook genoeg hebben van de instituten en federaties. Hij begeleidt hen in het creëren van de EPA (Europese Promotie Aikido), de Europese Aikido School, die uniek is in zijn soort. Hierin vindt iedereen die het traditionele aikido wil beoefenen zijn plaats, ver verwijderd van de stugge politiek van de federaties en andere instellingen.

Algemeen erkend als één van de grote Europese meesters is hij veel gevraagd. Zijn weg (do) is trouw aan de denkwijze van een traditionele dojo, zonder uit het oog te verliezen wat essentieel is bij het beoefenen van een discipline die zeer zuiver is en getuigd van eenvoud en efficiëntie. Hij is altijd bereid zijn ervaringen te delen en zijn kennis over te dragen aan diegenen die hem als meester hebben gekozen en is auteur van vele boeken en referentienaslagwerken. Alain Peyrache is de oprichter van de EPA (Europese Promotie Aikido) en de ISTA (International School for Traditional Aikido) en ten gevolge van zijn verrichtingen zijn, tot op de dag van vandaag, zeer vele leerlingen op internationaal niveau gevormd en zijn zij meester in hun eigen dojo geworden. De weg die Alain Peyrache aanleert is vóór alles een onderricht in vrijheid en zelfstandigheid.

Elke dojo kan toetreden tot de ISTA. Het volstaat dat de dojo of de lesgever daarvan zich rechtstreeks bij de ISTA of de EPA aansluit en zijn leerlingen van de dojo eveneens inschrijft.

Meer informatie over mijn aikido leraar vind je hier: www.alainpeyrache.eu

Alain Peyrache