Wat is aikido?

Aikido is een moderne krijgskunst met als doel jezelf te veranderen tot een beter mens. Aikido is een kunst waarbij gestreefd wordt naar perfectie zonder het ooit te bereiken. Dit is dus het tegenovergestelde van een voltooide sport die gestandaardiseerd is en waarbij het doel is om te weten wie de kampioen is.

De redenering van de grondlegger van aikido, O-sensei Morihei Ueshiba, was dat er slechts één gevecht bestaat dat de moeite waard is om gevochten te worden, namelijk het gevecht met jezelf. Dit houdt in dat de weg die je met aikido kiest er één is van 8 keer vallen en 9 keer opstaan. Bovendien verklaart het waarom competitie en sportieve elementen als harder, sneller, sterker, verder en beter in aikido niet voorkomen.

De lessen zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht of conditie! Mannen en vrouwen van elke leeftijd trainen met elkaar. Het verschil in ervaring en de diversiteit maakt dat er van elkaar geleerd kan worden. Ook hier zie je het tegenovergestelde van een sport, waarbij alles is gecategoriseerd en genormeerd.

De technieken in aikido zijn soepel en bestaan uit spiraalvormige bewegingen. Omdat aikido een krijgskunst is, is het essentieel dat de lessen in een veilige omgeving en vaste structuur plaatsvinden. Onze dojo is zo’n plek waar je wekelijks aan aikidolessen kunt deelnemen.

Wil je meer weten, kijk dan in mijn Aiki-blog voor wetenswaardigheden en verdieping of als je het echt wilt ervaren, meldt je dan aan voor een proefles.